top of page

ქსელის ადმინისტრირება

HELPDESK - ის ჯგუფში, ჩვენ ვიცით, რომ კარგად მართული ქსელი წარმოადგენს ნებისმიერი წარმატებული ბიზნესის საფუძველს. ჩვენი ქსელის ადმინისტრირების მომსახურება თქვენს ორგანიზაციას სთავაზობს უნიკალურ საჭიროებებზე მორგებულ სერვისს. მიეცით საშუალება ექსპერტთა გუნდს იზრუნონ თქვენს ქსელურ ინფრასტრუქტურაზე, რათა თქვენ შეძლოთ მეტი ყურადღების დათმობა თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებზე - თქვენი ბიზნესის განვითარებაზე.

ჩვენ მუდმივად ვაკვირდებით თქვენი ქსელის მუშაობას და სიჯანსაღეს, უწყვეტად ვცდილობთ გამოვავლინოთ პოტენციური პრობლემები, სანამ ისინი თქვენს ბიზნესს გამოწვევების წინაშე დააყენებენ. მუდმივ რეჟიმში  მონიტორინგის საშუალებით, ჩვენ ვუზრუნველვყოფთ თქვენი ქსელის შეუფერხებელ მუშაობას რათა სასიამოვნო გავხადოთ მომხმარებლის ქსელთან კავშირი.

01

პროაქტიული ქსელი

Მონიტორინგი

თქვენი ციფრული აქტივების დაცვა ჩვენი პრიორიტეტია. ჩვენი ქსელის ადმინისტრატორები ახორციელებენ უსაფრთხოების სისტემების დანეგვას, როგორიცაა firewall და მონაცემთა ენკრიპტაცია, რათა თავიდან აგარიდონ  კიბერ თავდსხმები.

02

მოწინავე ქსელის უსაფრთხოება

ჩვენი ქსელის ადმინისტრატორთა გუნდი უზრუნველყოფს ქსელიში არსებული შეფერხებების გამოსწორებას და მონაემთა გადაცემის სიჩქარის მაქსიმალურად ზრდას, რათა სრულყოს თქვენი ქსელის ოპტილალური მუშაობა.

კარგად ოპტიმიზებული ქსელი იწვევს მთელი თქვენი ორგანიზაციის პროდუქტიულობისა და ეფექტურობის ზრდას.

03

ოპტიმიზებული ქსელის შესრულება

როდესაც თქვენი ბიზნესი იზრდება, თქვენმა ქსელმაც უნდა გაიზარდოს მასთან ერთად. ჩვენი ქსელის ადმინისტრირების სერვისი შექმნილია იმისათვის, რომ იყოს მასშტაბირებადი, რაც საშუალებას გვაძლევს დაუბრკოლებლად დაკმაყოფილდეს თქვენი განვითარებადი მოთხოვნები.

04

მასშტაბურობა და მოქნილობა

ჩვენი ქსელის ადმინისტრატორები მზად არიან მოგემსაურონ 24 საათის განმავლობაში, დაუყოვნებელი მხარდაჭერისა და ქსელთან დაკავშირებული ნებისმიერი პრობლემის გამოსასწორებლად. იყავით მშვიდად, გახსოვდეთ, რომ დახმარებასთან გაშორებთ მხოლოდ ერთი სატელოფონო ზარი.

05

24/7  მხარდაჭერა

ჩვენ გუნიდი მუდმივად ახორცილებას თქვენი ფაილების სარეზერვო კოპირებას, რათა ვუზრუნველყოთ თქვენთვის უმნიშვნელოვანესი მონაცემების უსაფრთხოება და ნებისმიერი გაუთვალისწინებელი მოვლენის შემთხვევაში სწრაფად შევძლოთ მათი აღდგენა.

06

სარეზერვო კოპირება და ავარიული აღდგენა.

ჩვენ ვინახავთ თქვენი ქსელის კონფიგურაციისა და ცვლილებების სათანადო დოკუმენტაციას, გამჭვირვალობისა და მომავალში პრობლემების მოგვარების გასამარტივებლად.

07

ქსელის დოკუმენტაცია

თქვენი ქსელის ადმინისტრირების პროცესის ჩვენთვის გადმოცემის შემთხვევაში, თქვენ აღარ დაგჭირდებათ შიდა IT პერსონალი, რითაც შეამცირებთ საოპერაციო ხარჯებს და ამასთანავე მიიღებთ ქსელის უმაღლეს დონეზე მართვის სერვისს.

08

ეკონომიური გამოსავალი.

ქსელის ადმინისტრირების ჩვენი მომსახურების ძირითადი უპირატესობები:

  • შეიმუშავეთ და განათავსეთ ლოკალური ქსელები (LAN) და ფართო მასშტაბის გლობალური ქსელები (WAN) ბიზნეს მოთხოვნების საფუძველზე.

  • დააკონფიგურირეთ როუტერები, სვიჩები და ქსელური მოწყობილობები ეფექტური მონაცემთა ნაკადის უზრუნველსაყოფად.

  • მონიტორინგის მოწყობილობების დანერგვა, რათა თვალყური ადევნო ქსელის მუშაობას, გამტარიანობას და მოწყობილობის სიჯანსაღეს.

  • ქსელის პრობლემების პროაქტიული იდენტიფიცირება და გადაჭრა, რათა მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი შეფერხებები და მოხდეს ქსელის ოპტიმიზაცია.

  • ქსელური დაცვის სისტემის, შეჭრის გამოვლენის/პრევენციის სისტემების (IDS/IPS) და სხვა უსაფრთხოების ზომების დაყენება კიბერ საფრთხეებისგან დასაცავად.

  • რეგულარული უსაფრთხოების შეფასებების და აუდიტების ჩატარება პოტენციური დაუცველობის იდენტიფიცირებისა და აღმოფხვრის მიზნით.

  • უზრუნველყოთ ქსელთან დაკავშირებული პრობლემების სწრაფი და ეფექტური აღმოფხვრა.

  • .-გთავაზობთ 24/7 ქსელის მხარდაჭერას, მნიშვნელოვანი ინციდენტების დროული მოგვარებისთვის.

  • განათავსეთ და მართეთ უსადენო წვდომის წერტილები (WAP) უსაფრთხო და საიმედო უკაბელო კავშირის უზრუნველსაყოფად.

  • უკაბელო ქსელის მუშაობის და დაფარვის ოპტიმიზაცია მომხმარებლის შეუფერხებელი გამოცდილებისთვის.

  • დაგეგმეთ და განახორციელეთ ქსელის განახლებები ბიზნესის ზრდისა და მზარდი მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად.

  • უზრუნველყავით ქსელის მასშტაბურობა ახალი მომხმარებლებისა და მოწყობილობების დამატების მხარდასაჭერად.

  • დანერგეთ სარეზერვო backup-ი ქსელის კონფიგურაციის და პარამატრების დასაყენებლად, ქსელის შეფერხებების დროს სწრაფი აღდგენის უზრუნველსაყოფად.

  • შეიმუშავეთ ავარიული აღდგენის გეგმები,  რათა მინიმუმამდე დაიყვანოთ მოცდენის დრო გადაუდებელ შემთხვევებში.

  • დააკონფიგურირეთ და მართეთ VPN, უსაფრთხო დისტანციური წვდომის უზრუნველსაყოფად თანამშრომლებისა და პარტნიორებისთვის.

  • უზრუნველყავით დაშიფვრა და ავთენტიფიკაციის პროტოკოლები მონაცემთა კონფიდენციალურობისთვის.

  • აწარმოეთ ქსელის ტოპოლოგიის, კონფიგურაციებისა და ქსელის დიაგრამის ყოვლისმომცველი დოკუმენტაცია.

  • უზრუნველყავით მკაფიო და ორგანიზებული დოკუმენტაციის წარმოება პრობლემების მოგვარებისა და სამომავლო მითითებებისთვის.

  • დანერგეთ ქსელის პოლიტიკა და წვდომის კონტროლი ქსელის რესურსებზე მომხმარებლის წვდომის დასარეგულირებლად.

  • დანერგეთ ავთენტიფიკაციისა და ავტორიზაციის მექანიზმები ქსელის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

  • განსაზღვრეთ კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ქსელური ტრაფიკის პრიორიტეტები მნიშვნელოვანი აპლიკაციების მუშაობის ოპტიმიზირებისთვის.

  • უზრუნველყავით, ხმოვანი და ვიდეო მონაცემთა შეუფერხებელი მიწოდება ქსელის საშუალებით.

  • განსაზღვრეთ კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ქსელური ტრაფიკის პრიორიტეტები მნიშვნელოვანი აპლიკაციების მუშაობის ოპტიმიზირებისთვის.

  • უზრუნველყავით, ხმოვანი და ვიდეო მონაცემთა შეუფერხებელი მიწოდება ქსელის საშუალებით.

  • გააანალიზეთ ქსელის მუშაობის მაჩვენებლები, რათა გამოავლინოთ გაუმჯობესების სფეროები და გააუმჯობესოთ ქსელის ეფექტურობა.

  • განაახლეთ ქსელის კონფიგურაციები გაუმჯობესებული მუშაობისთვის.

  • რეგულარულად ჩაატარეთ ქსელის აუდიტები ინდუსტრიის სტანდარტებთან და რეგულაციებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად.

  • უზრუნველყავით რეკომენდაციების მიწოდება შესაბამისობის ხარვეზების აღმოსაფხვრელად.

ქსელის ადმინისტრირების სერვისები:

Man Hands On Keyboard

რატომ ავირჩიოთ Helpdesk-ის ჯგუფი:

ცოდან და გამოცდილება: ჩვენი გამოცდილი ქსელის ადმინისტრატორების გუნდი გთავაზობთ ფართო გამოცდილებას და ინდუსტრიის ცოდნას, რომელიც უზრუნველყოფს ქსელის ადმინისტრირების უმაღლესი დონის მომსახურებებს.

კლიენტზე ორიენტირებული მიდგომა: ჩვენ გვჯერა ჩვენს კლიენტებთან ძლიერი პარტნიორობის დამყარების. ჩვენი მომსახურებები მორგებულია თქვენს განსაკუთრებულ საჭიროებებზე, რაც უზრუნველყოფს თქვენი ქსელის თქვენს ბიზნეს მიზნებთან შესაბამისობას.

ფოკუსირება ინოვაციებზე: ტექნოლოგიის განვითარებასთან ერთად ვითარდება ჩვენი გადაწყვეტები. ჩვენ ვაკვირდებით უახლეს ტენდენციებს და საუკეთესო პრაქტიკას, რათა შემოგთავაზოთ ქსელის ადმინისტრირების უახლესი მომსახურებები.

საიმედოობა და ნდობა:  ჩვენ ვამაყობთ ჩვენი სანდოობისა და საიმედოობის რეპუტაციით. გვენდეთ, თქვენი ქსელის შეუფერხებლად და უსაფრთხოდ მუშაობისთვის.

შეცვალეთ თქვენი ქსელი დღეს:

bottom of page